METSKÜLA POE LUGU

Palitse 73 Peet Rõssleri venna Märdi talumaade eraldamise tulemusel tekkis veel teine
Palitse, Palitse 73a. mida hakati kutsuma Poe. Nimelt 1924.a.valmis ehitusmeister Johan
Kuke juhtimisel oma talu metsast palkidest maja, kuhu noor pere sai sisse kolida ja juba
kolmeliikmelisena, sest 1923.a. oli sündinud poeg Endel. Samal aastal asutas Peet Rössler
sinna ka Puiatu Tarvitajate Ühistu Metsküla harukaupluse, mida ta pidas koos abikaasa
Annaga. 1927.a. ostis Peet ära kaupluse ja muutis talurahvakaupluseks aastani 1940. Poes
müüdi praktiliselt kõike, mida talumajapidamises vajati. 1928.a. sündis perre tütar Laine.
1930.a. lepingu alusel eraldas Palitse 73 omanik Märt Rössler veel maalõike varasemale, nii
et kui tuli nn. kolhooside aeg, siis oli väikekoha suuruseks kokku 14 ha. Lisaks peab mainima,
et 1928.a. sai majja telefon ja samas oli ka Metsküla Postiagentuur. Viimane töötas kuni
1948 sügiseni, siis koliti post Palitse tallu, kus oli ka Metsküla k/n.

Malle Reedi
Endel Rössleri tütar