• Muinasaja teadus eestlaste maal- I(II) osa lk 78, Jaan Jung, Jurjev 1893
 • Metsküla seltskond ja rahvas- „Oma Maa“, 20.04.1939
 • Külajutte Metskülast- „Sakala“, apr 1939
 • Viljandimaa (viljandi maakond)- Viljandi Muuseumi andmed 6 lehel
 • Valdade reformist- „Oma Maa“, 7.10.1939
 • Jüri Tamm surnud- „Oma Maa“, apr 1939
 • Metsküla- ENE 5. kd lk 164, 1973
 • Koorijuht, pillimees ja helilooja…- E. Rössler, „Tee Kommunismile“ okt 1974
 • Teatmematerjale Metsküla ajaloost ja seltside tegevusest- E. Rössler, 1978 (käsikiri ERM-is)
 • Tetmematerjale Metsküla Rahvaraamatukogu asutamisest ja tegevusest aastail 1908- 1968 – E. Rössler, 1987 (käsikiri)
 • Vastemõisa koduloopäev. Kodu-uurimise radadel- E. Roosimägi, „Tee Kommunismile“, aprill 1986
 • Kui vana on Metsküla?- E. Rössler, „Tee Kommunismile“, august 1986
 • Metsküla välitööde materjale- V. Männiksaar okt 1984,  aug 1985, juuli 1986, okt 1987, ERM-is
 • Eesti omavalitsusüksustest läbi aegade- Ü. Reino, „Edasi“, dets 1990
 • Metsküla kokkutulek- A. Mardi, V. Birk, „Sakala“, 26.07.1995
 • Külaleht „Metsküla Elu“, Viljandi muuseumis, Rahvusraamatukogus

nr 1 1995

nr 2  1996

nr 3 1996

nr 4 1998

nr 5 1998

nr 6 1999

nr 7 2000

nr 8 2005

nr 9 2011

nr 10 2018 (pildialbum Metsküla taludest)

 • Sakalamaa ei unusta- E. Piir 1996
 • Nende mure muljutused- E. Piir „Sakala“ 1996
 • Nagu piisake meres- H. Laiapea, „Sakala“, 1996
 • Tubli kodu-uurija mälestuseks- V. Birk „Sakala“, 1998
 • Metsküla hoonetest ja tulevikust- A. Luts (käsikiri)
 • Metskülas jäi tolm kinni- M. Suurmägi, „Sakala“, 2000
 • Metsküla jäi poest ilma- A. Jõgi, „Sakala“, 2001
 • Mardikas jätkab…- „Sakala“, 2007
 • Metskülast saavad alguse kirikukatused- E. Valdaru, „Sakala“, 2008
 • Metsküla kuusk ehib Viljandit-