12. augustil 2007. a toimus Metskülas Oodre talus külakoosolek, millel otsustati moodustada mittetulundusühing, et ühendada piirkonna arengust huvitatud isikud ja firmad ning korraldada nende koostööd. Meie eesmärk on korraldada kultuurilist vabahariduslikku ühistegevust, arendada turismi, et piirkond oleks atraktiivsem, toetada küla majanduslikku arengut, säilitada ja arendada kodukoha loodus- ajaloo- ja kultuuriväärtusi ning traditsioone. Asutajaliikmeid oli 9, valiti viieliikmeline juhatus, mille koosseis on tänaseni püsinud muutumatuna. Meie tegevus on plaanipärane ja koordineeritud Metsküla arengukavade 2008-2018 ja 2019- 2029 toel.

2020. aastal on MTÜ Kodupaik Metsküla liikmeid 34, 2022. aastal 39.

2021. aastal valitud juhatuses on:

  • Maie Arba – esimees
  • Mehis Vinni – külavanem
  • Eduard Sangernebo
  • Eva Aavik
  • Laivi Piir
  • Ritaur Jürgen
  • Krista Kukk

Läbi aastate on kujunenud traditsiooniks korraldada talgupäevi, meeleolukaid jaaniõhtuid ja külapäevi, lastele ja noortele metsaretki ja laagripäevi. Jätkame traditsiooni anda välja külalehte „Metsküla Elu“. 10. külaleht ilmus külaseltsi 10. sünnipäeva puhuks pildialbumina. Oleme heades suhetes oma naabritega Vastemõisast ja Kõpust osaledes nende tähtsündmustel, oleme aktiivsed kaasarääkijad Vastemõisa piirkonna ja Põhja- Sakala valla arendustegevuses.