Array
 

Valdade reform 1939

1939. a maist sai 300 aastat Kõpu valla alla kuulunud Metskülast Vastemõisa valla osa. Nüüd oli külast valda vaid 4 km. Vallaisade omaalgatusel jaotati suur küla pooleks. Maanteest läände jääv osa nimetati Männiku külaks, Viljandi- poolne PalitseMetskülaks.

 

Külas tegutsenud seltsid:

1913- 1921 Metsküla Rahvaraamatukogu Selts.28. Aug 2013 möödub 105 a rahavaamatukogu asutamisest külas.

Raamatukogu asukohad on olnud Metsküla algkool, sõja ajal sepp Tiit sanderi elamu, Palitse talu, Tupe talu. 11 aastat oli raamatukogu tubli juhataja Ellen Bäärs. Raamatukogu suleti 1. juunil 1968.

1921- 1941 Metsküla Haridusselts

1921- 1940 Metsküla Põllumeeste Kogu

1935- 1940 Metsküla Maanoorte Ring

1932- 1948 Metsküla Vabatahtlik Tuletõrje Ühing ja selle järglased

1938. a tellitud projekti põhjal ehitas Vabatahtlik Tuletõrje Ühingu Metsküla rühm koos külarahva igakülgse abiga Tuletõrje Kodu e Rahvamaja. Avapidu peeti 1939. a oktoobris.

Külas elati- tegutseti põhimõttel:

Kes siis veel, kui mitte meie,

millal veel, kui mitte nüüd!

 

Muremustad aastad

1940- 1941 juuni- Nõukogude okupatsioon. Esimene küüditamine- 5 peret.

1941 juuli- 1944 september- Saksa okupatsioon. Suured normid sõjaväea tarbeks.

1944 sügis- jälle Nõukogude okupatsioon. 77 arreteerimist.

1949 märts- küüditati 28 peret. Suhteliselt väikeses Metsküla piirkonnas represseeriti ebaseaduslikult iga 9. inimene ning iga 30. Metsküla elaniku viimne puhkepaik asub kodumaast kaugel Siberis, sageli teadmata paigas. (andmed E. Rössler, E. Piir)

 

Reformid külas Nõukogude võimu aastail

1945. a septembris moodustati Metsküla külanõukogu e TSN, mis allus Vastemõisa valla TSN Täitevkomiteele. Metsküla piirkonda kuulusid peale Metsküla-Palitse ja Männiku küla veel Ivaski ja Lemmakõnnu (1945- 1947. a Metsküla külanõukogu materjalid pole arhiivi jõudnud)

1950. a oktoobrist jäi Metsküla k/n seoses rajoonide moodustamisega Suure- Jaani alluvusse.

3. mail 1952 loodi Pärnu oblast, kuhu kuulusid Abja, Viljandi ja Suure- Jaani rajoon. Oblast likvideeriti 25. aprillil 1953 pärast stalini surma.

1954. a juulis likvideeriti Metsküla k/n, ühendati Vastemõisa külanõukoguga.

 

Kolhooside aeg

Küüditamiste läbi sai eriti jõhkralt kannatada Männiku küla. Nõukogude võimuritel tekkis soodne võimalus tuua uut rahvast külla, alustada kolhooside loomisega.

Männiku külas loodi 1949. a põllumajanduslik artell ÜHENDUS, esimeheks Ida Halmann.

Metsküla- palitse osas loodi kolhoos KODU, esimene esimees Jüri Soop.

1950. a 30. detsembril on kolhoosid ühinenud, uueks nimeks ÜHINE KODU.

7. märtsil 1962 ühendati Ühine Kodu V. Kingissepa nim kolhoosiga. Metskülla jäi brigaad brigadiri ja aidamehega.. Rahvamaja olevat kasutataud ka kolhoosi viljahoidlana.

7. juulil 1970. a moodustati Vastemõisa KALJU kolhoos, kuhu kuulus ka Metsküla brigaad. Paar- kolm aastat hiljem kaotati Metskülast ka brigaad.

Kalju kolhoos eksisteeris Eesti taasiseseisvumiseni.

ENSV Ülemnõukogu seadusega 25. veebruaril 1977. a  liideti Männiku küla taas Metskülaga.

 
 
 
 
 

Joomla66.com | IT Stuudio | MTÜ Kodupaik Metsküla