Array
 

MTÜ Kodupaik Metsküla

Seltsi tegevuse põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, küla integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

MTÜ Kodupaik Metsküla asutati 12. augustil 2007. Asutajaliikmeid oli üheksa. Tänasel päeval on liikmeid 29.  Kokkutulnuid innustas lihtsalt kadedus- paljudes teistes külades maakonnas olid tegusad ja toimekad külaseltsid. Miks mitte siis ka meil?

Seltsi tegevuse eesmärgiks sai külaelu edendamine. Tegutseme selle nimel, et Metskülast kujuneks elujõuline küla, mis on heakorrastatud, turvaline, elujõuliste majapidamistega ja ühtehoidva külakogukonnaga.

2008. aastal valmis Metsküla küla arengukava, mille koostamisest said kõik soovijad osa võtta ja ettepanekuid teha. Kokku saadi erinevates taludes. Tõsised  arutelud kulgesid väga sõbralikus meeleolus, sai naerda ja nalja.

Kuue tegevusaasta jooksul on välja kujunenud traditsioonid. Projekti „Suvi Metskülas“ raames on toimunud läbi aastate talgupäevad, jaanipäevad ja erinevad üritused lastele. Kooskäimise kohaks on valminud külaplats, kuhu on ühiste jõudude ja annetustega rajatud varjualune, külakemmerg, kiik, väikelaste liumägi, lauad- pingid ja palliplats. Korraldatud on küla kokkutulekuid, millest viimasel paigaldati hävinud Metsküla rahvamaja platsile mälestuskivi.Oleme jätkanud traditsiooni anda välja külalehte „Metsküla Elu“. Järge ootab juba 10. number.

Iga inimene on oma kodu nägu. Kodudest saab näo küla. Meie küla muutub järjest kaunimaks, meie majades elavad  inimesed, kes hoolivad üksteisest.

Tulevikuvisioon

Metsküla on elujõuliste majapidamistega, stabiilse rahvaarvuga, heakorrastatud, looduslähedane, turvalise ja avatud elukeskkonnaga, sõbralik ning ühtehoidev külakogukond. On taasleitud oma juured, väärtustunud kohalik kultuuri- ja ajaloopärand. On soov siduda oma tulevik kodukohaga.

 

 
 
 
 
 

Joomla66.com | IT Stuudio | MTÜ Kodupaik Metsküla